Strona główna > Aktualności > Polski Ład - Jakie zmiany w ulgach

Środa,

Polski Ład – jakie zmiany w ulgach czekają przedstawicieli klasy średniej?

Znaczne obciążenia podatkowe wprowadzone przez Polski Ład spotykają się z dezaprobatą wielu grup społecznych, dla których nowe zasady oznaczają przede wszystkim poważne straty finansowe. Rząd przewidział jednak specjalne ulgi dla osób mieszczących się w określonych widełkach dochodowych. Dzisiaj opowiemy nieco więcej o uldze dla klasy średniej, która ma za zadanie ochronę zarobków wybranej kategorii podatników. Czym ta ulga jest i jakie zmiany wprowadza? Kto pozostanie wyłączony spod podatkowego parasola ochronnego?

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej to preferencja podatkowa przy wyliczaniu podatku dochodowego, stosowana wobec osób, których miesięczne przychodzi wahają się między 5701 zł brutto a 11 141 zł brutto (w rozliczeniu rocznym będą to kwoty od 68 412 zł do 133 692 zł). Jak można przeczytać na oficjalnych stronach rządowych: „ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów".

Ulga dla klasy średniej dotyczy zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Niestety, na tym prostota się kończy. Okazuje się bowiem, że z kręgu podmiotów uprawnionych do jej stosowania Polski Ład wyłączył przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, a także wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. W projekcie rządowym ulga dla klasy średniej, zmiany nie obejmą także emerytów.


Sprawdź naszą ofertę

Kadry i płace Łódź


Preferencją podatkową, jaką jest ulga dla klasy średniej, Polski Ład zachęca do wykorzystania jako obniżenie sobie rocznej podstawy opodatkowania. Prawa do korzystania z ulgi w przypadku przedsiębiorców będą obliczane od rocznego przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania (z wyłączeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Ulga dla klasy średniej co daje?

Obliczoną wartość ulgi odejmujemy od podstawy opodatkowania, dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie ostateczna wartość podatku dochodowego. Warto zaznaczyć, że ulga dla klasy średniej będzie automatycznie uwzględniona w końcowym zeznaniu PIT, dlatego nie trzeba dodatkowo ubiegać się o jej uruchomienie. Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku osób, które znajdują się blisko górnej granicy dochodów uprawniających do ulgi. Wówczas zasadne okazuje się osobiste zestawienie korzyści z ulgi z opcją podjęcia dodatkowej pracy, np. na umowę zlecenie. Często okazuje się bowiem, że lepiej wówczas zrezygnować z ulgi i zaangażować się w powiększanie dochodu, niż ograniczać swoje zarobki tylko po to, aby zmieścić się w widełkach.

Ulga dla klasy średniej zmiany w Polskim Ładzie

Ulga dla klasy średniej – co daje z perspektywy zwykłego obywatela? Jej celem staje się rekompensata strat wynikających z braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Skorzystają z niej jednak tylko wybrani podatnicy, spełniający nie tylko kryterium dochodowe, lecz także inne warunki dotyczące formy zatrudnienia i opodatkowania.

Ulga jest stosowana automatycznie, z mocy prawa. Zgłoszenia wymaga jedynie rezygnacja z ulgi przed terminem rozliczenia, co może być zasadnym działaniem dla osób „obawiających się" wyższych dochodów. Przekroczenie limitu nawet o jedną złotówkę pociągnie za sobą utratę całej ulgi i konieczność uregulowania rozrachunków z Fiskusem w sprawie niedopłaty podatku. Ten rodzaj preferencji jest bowiem stosowany z góry w cyklu miesięcznym, przy obliczaniu zaliczek na poczet PIT. Brak złożonej rezygnacji będzie się wiązał z naliczaniem niższych składek miesięcznych podatku, jednak w rozliczeniu rocznym podatnik dopłaci zaległe należności.

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook