Strona główna > Oferta > Kadry i płace

Kadry i płace Łódź

Outsourcing kadrowo-płacowy

Obsługa kadr oraz płace dla pracowników to integralna część działalności każdej większej firmy. Jednocześnie utrzymywanie odpowiedniego działu zajmującego się wyłącznie obsługą pracowników, jest sporym obciążeniem, zwłaszcza dla tych podmiotów gospodarczych, które zatrudniają od kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników. W takim przypadku możemy skorzystać z outsourcingu kadrowo – płacowego.

Kadry i płace, to pojęcia, które wiążą się z obsługą kadrową, wyliczaniem wysokości wynagrodzenia czy znajomością odpowiednich przepisów kodeksu pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Łatwo tutaj popełnić błąd, a sam dział powołany do tego celu, nie generuje dla przedsiębiorstwa żadnych zysków. To tylko niektóre powody, dla których warto powierzyć to zadanie profesjonalnej firmie.

Outsourcing to działanie polegające na długoterminowym zleceniu obsługi niektórych obszarów działalności firmy na zewnątrz. W tym przypadku jest to obsługa kadrowo - płacowa zatrudnionych pracowników, rozliczeń z ZUS, US oraz PFRON I dofinansowania PFRON). Największą zaletą tego rozwiązania jest uniknięcie ponoszenia części kosztów. Funkcjonowanie działu kadr jest drogie i w wielu przypadkach, powierzenie tego zadania firmie zewnętrznej oznaczać będzie oszczędności. Wszystko, co musimy zrobić, to określić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia danego pracownika. Osoby oddelegowane do zajmowania się płacami i kadrami mogą zostać dużo wydajniej i korzystniej dla firmy wykorzystane do innych zadań.

Zapytaj o Szczegóły oferty

Płace

 • Naliczanie wynagrodzeń w pełnym zakresie
 • Sporządzanie list płac i zestawień zbiorczych
 • Sporządzanie list płac od umów zleceń i o dzieło
 • Przygotowywanie do realizacji przelewów wynagrodzeń pracowniczych i przelewów do ZUS i US w formie elektronicznej
 • Rozliczanie absencji pracowniczej
 • Sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS i US
 • Pełna obsługa sprawozdań do GUS i rozliczenia PFRON
 • Obsługa dofinansowań PFRON i SOD
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-40)

Kadry

 • Prowadzenie i aktualizowanie baz danych pracowników
 • Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Ewidencjonowanie absencji pracowniczych
 • Monitorowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Przygotowywanie deklaracji i dokumentacji ZUS, GUS, US, PFRON
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Uczestniczenie podczas kontroli organów kontrolujących takich jak PIP, US, ZUS, PFRON

Usługi dodatkowe

 • Kontrola procesów kadrowo płacowych u klienta
 • Kontrola teczek osobowych u klienta
 • Korekty deklaracji ZUS za okresu poprzedzające okres współpracy
 • Projektowanie dokumentacji kadrowej: regulaminy

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook