Strona główna > Oferta > Szkolenia BHP

Stacjonarne szkolenia BHP Łódź

Oferujemy szkolenia w zakresie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.).

 • Organizujemy szkolenia w formie instruktażu i seminariów organizowanych w siedzibie Klienta, a także w systemie E-learning (samokształcenie kierowane).
 • Szkolenia przeprowadzamy z wykorzystaniem sprawdzonych pomocy dydaktycznych: filmów, skryptów oraz prezentacji multimedialnych. Każde szkolenie jest dostosowywane do charakterystyki Państwa firmy i porusza zagadnienia dotyczące konkretnych stanowisk pracy.
 • Szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP.

Zlecenie przeprowadzenia szkolenia bhp stacjonarnego - Pobierz formularz

Zapytaj o Szczegóły oferty

Szkolenia wstępne BHP

Dla wszystkich osób rozpoczynających pracę, a także studentów odbywający praktyki studenckie i uczniów szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy. Pracownik lub uczeń przechodzi szkolenie przed rozpoczęciem pracy.

  Szkolenie to jest podzielone na dwie części.

 • instruktaż ogólny
 • instruktarz stanowiskowy

Szkolenia okresowe BHP

Po przeprowadzeniu szkolenia wstępnego następne szkolenie pracownik przechodzi do roku a w przypadku kadry kierowniczej do pół roku od zatrudnienia i jest to szkolenie okresowe.

 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

  Szkolenie okresowe dla pracodawów i osób kierujących pracownikami jest przeprowadzane co 5 lat oraz w przypadku objęcia stanowiska kierowniczego osoby z poza kadry kierowniczej, w takim przypadku szkolenie obywa się w okresie do pół roku od momentu objęcia tego stanowiska lub od momentu zatrudnienia. Ze względu na dużą odpowiedzialność spoczywającą na kadrze kierowniczej nie tylko pod względem zadań firmowych ale przede wszystkim związaną z BHP i szeroko rozumianym bezpieczeństwem w dziale osoby te powinny posiadać w tej dziedzinie odpowiednią wiedzę i przeszkolenie.

 • dla pracowników administracyjno-biurowych

  Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych odbywają się co 6 lat oraz do roku czasu po przejściu szkolenia wstępnego. W tej grupie zawodowej występują duże obciążenie psychiczne (Stres) oraz fizyczne (obciążenie statyczne). Dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu ergonomii na stanowiskach pracy oraz uświadomieniu pracownikom zagrożeń związanych z niestosowaniem się do zaleceń zmniejszamy obciążenie ogólne pracownika przez co lepiej się czuje, a co za tym idzie lepiej wykonuje swoje obowiązki

 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych

  Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych odbywa się co 3 lata, a w przypadku stanowisk gdzie występują duże zagrożenia szkolenie okresowe odbywa się co roku. Ze względu na duże ryzyko zawodowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych konieczne jest uświadomienie wszystkich zagrożeń zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie oraz przedstawienie pracownikom możliwości przeciwdziałania im.

 • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

  Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych odbywają się co 5 lat oraz do roku czasu po przejściu szkolenia wstępnego. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno - technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia szkoleń wstępnych i okresowych bhp wszystkim pracownikom:

USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy , do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Art. 2374 § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Cennik

Okresowe szkolenia BHP przez Internet
1 - 10 osób
11 - 20 osób
21 - 30 osób
powyżej
Pracodawców i kadry kierowniczej
60.00 zł
57.00 zł
54.00 zł
51.00 zł
Pracodawców i kadry kierowniczej - wersja ang.
90.00 zł
85.50 zł
81.00 zł
76.50 zł
Pracowników administracyjno - biurowych
30.00 zł
28.50 zł
27.00 zł
25.50 zł
Pracowników administracyjno - biurowych - ang.
40.00 zł
38.00 zł
36.00 zł
34.00 zł
Pracowników inżynieryjno - technicznych
50.00 zł
47.50 zł
45.00 zł
42.50 zł
Metodyka instruktażu stanowiskowego
30.00 zł
28.50 zł
27.00 zł
25.50 zł
* ceny brutto za 1 os. - zw. z VAT
Okresowe szkolenia BHP stacjonarne
1 - 3 osób
4 - 10 osób
powyżej
Instruktaż wstępny
35 zł
30 zł
25 zł
Szkolenia okresowe BHP
Pracodawców i kadry kierowniczej
140 zł
130 zł
120 zł
Pracowników administracyjno - biurowych
60 zł
55 zł
50 zł
Pracowników na stanowiskach robotniczych
60 zł
55 zł
50 zł
* ceny brutto za 1 os. - zw. z VAT
KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook