Strona główna > Aktualności > Wstępne szkolenia BHP dla pracowników

Czwartek,

Wstępne szkolenia BHP dla pracowników

Od wielu lat zajmujemy się szkoleniami pracowników w zakresie BHP. Są one obowiązkowe dla pracodawców i każdy z nich musi zorganizować wstępne szkolenia BHP. Łódź jest głównym obszarem naszej działalności, ale jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie na terenie całego kraju.

Szkolenia BHP łódzkie

Oferowane przez nas szkolenia BHP łódzkie są prowadzone na bazie istniejących i obowiązujących przepisów prawnych. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odbycie szkolenia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Pracownik na szkoleniu powinien poznać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy. Organizowane przez nas szkolenie umożliwi pracownikom nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Instruktaż i seminarium

Nasze szkolenia organizowane są w formie instruktażu oraz seminariów, które przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy. Prowadzimy też szkolenia w systemie E-learning. Całość szkolenia przeprowadzana jest z wykorzystaniem sprawdzonych oraz zatwierdzonych materiałów dydaktycznych i jest przystosowane do charakterystyki danej firmy, oraz porusza odpowiednie zagadnienia, które są obecne w danej pracy. Szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP.

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook