Strona główna > Aktualności > Rodzaje umów o prace

Środa,

Składki zdrowotne po nowemu

Polski Ład został wprowadzony już kilka miesięcy temu, ale wciąż nie wszystkie jego regulacje są jasne dla przedsiębiorców, księgowych czy doradców podatkowych. Mimo aktualizacji przepisów wiele kwestii związanych np. kosztami, które muszą ponosić osoby prowadzące działalność gospodarczą, pozostaje niejasnych. Sporo pytań rodzi m.in. wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym artykule omówimy obowiązujące regulacje i sprawdzimy, co ma zmienić się w najbliższej przyszłości.

Aktualne składki zdrowotne w Polskim Ładzie – co warto wiedzieć?

Wysokość obowiązującej w 2022 r. składki zdrowotnej jest uzależniona od kilka różnych czynników. Jednym z najważniejszych kryteriów do jej ustalenia jest wybrana przez danego przedsiębiorcę forma opodatkowania, a jedną z najważniejszych zmian – brak możliwości zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia części składki zdrowotnej od płaconego podatku.

Rozliczanie według zasad ogólnych

W 2022 roku wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest dla każdego przedsiębiorcy wyliczania indywidualnie i zależy od jego dochodów, a także wspomnianej już wybranej formy opodatkowania. Właściciel działalności gospodarczej, rozliczający się na zasadach ogólnych, jest zobowiązany aktualnie do opłacenia 9% składki zdrowotnej od sumy dochodu ze wszystkich działalności, podlegających danej formie opodatkowania. Co warto podkreślić – przedsiębiorca zapłaci składkę zdrowotną nawet wtedy, gdy wykaże stratę. W takiej sytuacji składka wynosi 9% z sumy aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Korzystanie z podatku liniowego

Polski Ład inne zasady wprowadził dla osób opodatkowanych liniowo. Tacy przedsiębiorcy zapłacą 4,9% od sumy dochodu z prowadzonej działalności, ale nie mniej niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia w przypadku składki wyliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru lub iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym oraz minimalnego wynagrodzenia w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.

Wspólnicy spółek i ryczałtowcy

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku osób, które są wspólnikami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytowych, podobnie jak w przypadku JDG wynosi 9%. Jednak podstawą wyliczenia w tej sytuacji jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału roku poprzedniego (ustalanego przez GUS). Polski Ład nie ominął osób na ryczałcie. W tym przypadku również znaczenie ma suma przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału roku ubiegłego, a składka zdrowotna jest stała i uzależniona od wysokości przychodów przedsiębiorcy. Ryczałtowcy mają także do wyboru dwa sposoby opłacania składki: na bazie przychodów uzyskanych w roku poprzednim bądź przychodów za bieżący rok kalendarzowy, wtedy składki będą narastać w ciągu roku.

Składki zdrowotne w nowym Polskim Ładzie – jakie zmiany są planowane?

Polski Ład był na tyle skomplikowanym i niedopracowanym rozwiązaniem, że już na lipiec planowane są jego poprawki. Wśród najważniejszych zmian wymienia się obniżenie stawki pierwszego progu dla osób na skali podatkowej do 12%, a także likwidację, budzącej wiele kontrowersji, ulgi dla klasy średniej. Nowe regulacje mają także dotyczyć wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale głównie w przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową.

W wymienionych formach opodatkowania, według planowanych zmian, będzie można odliczyć część opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu bądź przychodu do ustalonej kwoty. W przypadku osób, korzystających z podatku liniowego, będzie to maksymalnie 8700 zł składki zdrowotnej od dochodu. Przedsiębiorcy, rozliczający się ryczałtem, odliczą 50% opłaconych składek od przychodu. Natomiast wszystkie osoby na karcie podatkowej skorzystają z odliczenia 19% zapłaconej składki od podatku. W pewnych aspektach cofa to rzeczywistość rozliczeniową przedsiębiorców do tej sprzed Polskiego Ładu. Różnicę stanowią tutaj limity kwotowe i procentowe.

Co z osobami, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą? Dla nich planowane poprawki mają znaczenie jedynie kosmetyczne. Najważniejszą nowinką będzie obniżenie stawki pierwszego progu podatku dochodowego do 12%. W kwestii składek na ubezpieczenie zdrowotne dla JDG praktycznie nic się nie zmieni. Warto przypomnieć, że nie jest planowane wprowadzenie możliwości przejścia na inną formę rozliczania w trakcie trwania roku podatkowego. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2023 r., ale obowiązywać będą z datą wsteczną – od 1 lipca 2022 r.

Sprawdż także kadry i płace Łódź

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook