Organizacja szkoleń w dziedzinie BHP wynika z obowiązujących przepisów
- podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie BHP (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

WEJŚCIE DO STREFY KLIENTA >

Gwarantujemy wyspecjalizowaną i profesjonalną obsługę w zakresie:

 

Płace:

- Naliczanie wynagrodzeń w pełnym zakresie.

- Sporządzanie list płac i zestawień zbiorczych.

- Sporządzanie list płac od umów zleceń i o dzieło.

- Przygotowywanie do realizacji przelewów wynagrodzeń pracowniczych i przelewów do ZUS i US w formie elektronicznej.

- Rozliczanie absencji pracowniczej.

- Sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS i US.

- Pełna obsługa sprawozdań do GUS i rozliczenia PFRON.

- Obsługa dofinansowań PFRON i SOD.

- Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-40)

 

Kadry:

- Prowadzenie i aktualizowanie baz danych pracowników.

- Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników.

- Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

- Ewidencjonowanie absencji pracowniczych.

- Monitorowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP.

- Przygotowywanie deklaracji i dokumentacji ZUS, GUS, US, PFRON.

- Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

- Uczestniczenie podczas kontroli organów kontrolujących takich jak PIP, US, ZUS, PFRON

 

Usługi dodatkowe:

 

- Kontrola procesów kadrowo płacowych u klienta.

- Kontrola teczek osobowych u klienta.

- Korekty deklaracji ZUS za okresu poprzedzające okres współpracy.

- Projektowanie dokumentacji kadrowej: regulaminy

 


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 Łódź

e-mail: kmg@bhpkadryplace.plObsługa Klienta:
tel. 606 450 336

e-mail: kmg@bhpkadryplace.pl2012-2016
Wszelkie prawa zastrzeżone

Facebook