Strona główna > Aktualności > Zmiany wchodzące od 01.07.2022 w związku z Polskim Ładem 2.0

Piątek,

Zmiany wchodzące od 01.07.2022 w związku z Polskim Ładem 2.0

Polski Ład w swojej pierwszej wersji okazał się na tyle niedopracowany i problematyczny, że już po kilku miesiącach został on zmieniony w wielu obszarach. Księgowi, doradcy podatkowi, osoby pracujące w kadrach, przedsiębiorcy, ale także zwykli podatnicy muszą od nowa zapoznać się z szeregiem regulacji. Przygotowaliśmy artykuł, w którym opisujemy, co zmieniło się w przepisach od 1 lipca 2022 roku i co czeka nas z początkiem 2023 r.

Najnowsze zmiany Polski Ład – obniżenie stawki PIT do 12%

Jedną z najważniejszych (i nielicznych) zalet zaktualizowanych przepisów dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych jest zmniejszenie stawki PIT w pierwszym progu podatkowym (wynoszącym od 2022 roku 120 000 zł) z 17% do 12%. Zmiana ta dotyczy podatników, którzy rozliczają się według zasad ogólnych, czyli szerokiego grona osób prowadzących firmy, a także pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie. Wiąże się z nią obniżenie wysokości comiesięcznej kwoty, zmniejszającej podatek dochodowy. Została ona zmieniona z 5100 zł do 3600 zł, czyli aktualnie zamiast 425 zł wynosi 300 zł miesięcznie. Polski Ład 2.0 utrzymał jednak kwotę wolną od podatku, która wynosi obecnie 30 000 zł.

Warto wspomnieć o tym, że pracodawcy od 1 lipca 2022 r. obliczają PIT w oparciu o nową stawkę 12%, ale obowiązuje ona już w całym roku podatkowym 2022 (czyli od stycznia). Oznacza to, że urzędy skarbowe zwrócą podatnikom w rozliczeniu rocznym nadpłaconą część podatku za okres od stycznia do lipca 2022.

Polski Ład ulga dla klasy średniej – likwidacja przepisów

Ulga dla klasy średniej od początku budziła wiele kontrowersji i niejasności. Rozwiązanie to miało zrekompensować podatnikom brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Okazało się jednak tak skomplikowane, że w nowym Polskim Ładzie ulga dla klasy średniej została wycofana i zastąpiona opisanym wcześniej obniżeniem stawki w pierwszym progu podatkowym.

Przewidziano również wyjście z sytuacji, w której podatnik finansowo traci na najnowszej zmianie. Jeśli niższa stawka podatkowa jest dla niego niekorzystna w kontekście wcześniej ustalonej ulgi dla klasy średniej, urząd skarbowy zwróci mu wynikającą z tego różnicę. Kwota ta jest traktowana jako nadpłata, a jej otrzymanie nie wymaga żadnych dodatkowych działań – otrzymuje się ją w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie to jest jedynie incydentalne, tzn. dotyczy wyłącznie rozliczenia za rok 2022.

Nowy Polski Ład ulga na dzieci – przywrócenie wspólnego rozliczenia

Wiele kontrowersji wzbudziła również ulga dla samotnych rodziców, wprowadzona na początku 2022 roku. Na bazie nowych przepisów takim osobom przysługiwała możliwość odliczenia od podatku kwoty 1500 zł. Jednak negatywne oceny tego pomysłu doprowadziły do zmiany. Polski Ład 2.0 od 1 lipca 2022 roku przywrócił prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Samotni rodzice mogą więc skorzystać nawet z dwukrotności kwoty wolnej od podatku, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność lub 1,5 tej kwoty w innym przypadku. Według nowych regulacji dziecko jest traktowane jako drugi podatnik.

Zmianom uległa także kwota zarobków, którą może osiągnąć pełnoletnie uczące się dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Limit ten został podniesiony do 16 061,28 zł, czyli (12-krotności renty socjalnej). Co więcej, renty rodzinne osób małoletnich nie będą od 1 lipca 2022 roku zaliczane do dochodów prawnych opiekunów. Wymieniając zmiany w Polskim Ładzie, które dotyczą rodzin, trzeba również wspomnieć, że tzw. nowe ulgi podatkowe (ulga dla rodzin 4+, dla młodych, dla pracujących seniorów) będą obejmować również zasiłki macierzyńskie, które są przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

Nowy Ład przedsiębiorcy – składka zdrowotna

Na koniec warto omówić najnowsze zmiany w składce zdrowotnej. Pierwsza wersja Polskiego Ładu wprowadziła regulację, mówiącą o tym, że żaden przedsiębiorca, bez względu na formę opodatkowania, nie mógł odliczyć składki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy, ale obowiązywać będą już od 1 lipca 2022 r.

Według nich przedsiębiorcy, rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową, będą mogli zmniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do konkretnego limitu. Wynosi on w przypadku: podatku liniowego – 8700 zł (pomniejszenie dochodu), ryczałtu – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu), a karty podatkowej – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook