Strona główna > Aktualności > Zmiany w zasiłkach chorobowych

Piątek,

Zmiany w zasiłkach chorobowych

Wraz z początkiem 2022 roku w życie weszły zmiany w zasiłkach chorobowych. Nowe regulacje obejmują m.in. sposób ustalania uprawnień do świadczeń chorobowych, naliczania okresów zasiłkowych oraz wysokość samych świadczeń. Warto się z nimi zapoznać, by np. podczas przebywania na L4 nie zostać bez pieniędzy. Przyglądamy się najważniejszym zmianom, dotyczącym zasiłków chorobowym z ZUS.

Zasiłek chorobowy 2022 – kluczowa zmiana dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2022 roku funkcjonuje regulacja bardzo korzystna dla przedsiębiorców. Dzięki nowym przepisom osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, nie tracą prawa do zasiłku chorobowego, jeśli spóźnią się z opłaceniem składki. Wcześniej, gdy doszło do opóźnienia, przedsiębiorca musiał złożyć do ZUS wniosek o możliwość opłacenia składki po obowiązującym terminie. Takich pism wpływało do instytucji nawet 150 tys. rocznie.

Aktualnie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji właściciele firm nie muszą już składać wspomnianych wniosków – otrzymają świadczenia z ubezpieczenia chorobowego także wtedy, gdy spóźnią się z zapłatą składki. Warto jednak podkreślić, że przedsiębiorca niezdolny do pracy w okresie, w którym posiada zaległości w opłacaniu składek w kwocie wyższej niż 1% minimalnego wynagrodzenia, odzyska prawo do zasiłku dopiero po uregulowaniu należności (ma na to pół roku od dnia powstania prawa do świadczenia).

Zasiłek chorobowy ZUS – nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego

Okresem zasiłkowym nazywamy czas, przez który osoba chora może pobierać należny jej zasiłek. Wynosi on aktualnie 182 dni lub 270, gdy przerwa od pracy spowodowana jest gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży. Wliczają się do niego wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa dłuższa niż 60 dni.

W wyniku wprowadzenia nowych przepisów nie ma już znaczenia, jaka choroba spowodowała opisywaną niezdolność do wykonywania zawodowych obowiązków – wszystkie zwolnienia lekarskie będą się sumowały. To rozwiązanie znacznie upraszcza obliczanie okresu zasiłkowego. Osoby, które przekroczą limit 182 dni, nadal będą mogły występować o odpowiednie świadczenie rehabilitacyjne, przysługujące maksymalnie na jeden rok.

Zmiany w wyliczaniu zasiłków chorobowych – podstawa wymiaru

Przepisy wprowadzają również zmienione zasady wyliczania podstawy wymiaru zasiłku. Aktualnie nie trzeba ustalać jej na nowo w sytuacji, w której nie powstała przerwa w między okresami pobierania zasiłku lub trwała ona krócej niż jeden miesiąc kalendarzowy. Jeśli jest ona dłuższa – wyliczenia należy przeprowadzić od nowa. Wcześniej przerwa musiała wynosić co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

Ponadto chory otrzyma więcej pieniędzy za pobyt w szpitalu. Według wprowadzonych regulacji wysokość miesięcznego zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu zostaje zwiększona z poziomu 70% podstawy wymiaru do 80%.

Zasiłek chorobowy z ZUS – ograniczenie czasu pobierania świadczenia po ustaniu ubezpieczenia

Bardzo istotna, dla wielu osób niekorzystna, jest również zmiana związana ze skróceniem okresu, w którym można pobierać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia, czyli np. zakończeniu pracy na etacie. Nowe regulacje ograniczają ten czas o połowę – do 91 dni (wcześniej były to 182 dni). Od tej zasady są jednak wyjątki. Kobiety w ciąży, osoby chore na gruźlicę, a także kandydaci na dawców komórek, tkanek i narządów nadal będą mogły korzystać z dłuższego okresu.

Zmiany w zasiłkach chorobowych 2022 – pozostałe nowości

Wśród istotnych regulacji w przepisach związanych z zasiłkami chorobowymi warto wymienić także zaktualizowane prawo do zasiłku macierzyńskiego. Aktualnie przysługuje on również tym kobietom, które urodziły dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ustało ono z powodu śmierci pracodawcy. Wcześniej – do stycznia 2022 roku – przepisy nie przewidywały takiej możliwości. Co istotne, w opisanej sytuacji świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego otrzyma także aż do dnia porodu kobieta, spodziewająca się dziecka, której nie zapewniono innego zatrudnienia.

Na koniec trzeba wspomnieć o tym, że od 2022 roku ZUS może potrącać dłużnikom należności z tytułu składek bezpośrednio z wypłacanych przez siebie świadczeń (np. z zasiłku chorobowego). Ma to na celu obniżenie kosztów prowadzonych egzekucji. Nowe regulacje doprecyzowują także kwestie związane z nieprzepisowym korzystaniem ze zwolnień lekarskich. Wszelkie nieprawidłowości mają być skuteczniej wykrywane i karane koniecznością zwrócenia otrzymanego zasiłku.

Sprawdż także Usługi płacowe

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook