Strona główna > Aktualności > Szkolenia bhp przez Internet

Piątek,

Szkolenia bhp przez Internet

Szkolenia bhp to obowiązek każdego pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadaniem pracodawcy jest więc przeszkolenie pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy, a następnie organizacja okresowych szkoleń w czasie zatrudnienia.

Szkolenia online, efektywna alternatywa

Nie ma co ukrywać, że jest to zmora pracodawców, konieczność zorganizowania szkoleń jest czasochłonna oraz generuje dodatkowe koszty. Dlatego doskonałym rozwiązanie jest bhp e-learning. Pozwala na indywidualny dobór czasu i tempa przyswajania wiedzy. Jest to znacznie tańszy i efektywniejszy sposób prowadzenia szkoleń bhp. Bhp e-learning jest zgodne z przepisami ustawodawcy, zakładającego, że szkolenie bhp może odbywać się w formie instruktażu, kursu, seminarium oraz samokształcenia kierowanego i to właśnie do tej ostatniej kategorii zaliczamy szkolenia typu bhp e-learning.

Dla kogo szkolenia okresowe online?

Niestety, efektywne szkolenia typu bhp e-learning nie są możliwe w każdym przypadku. Prześledźmy jakich grup pracowników dotyczy możliwość szkolenia się online w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy dopuszczają możliwość przeprowadzenia przez Internet tylko szkolenia okresowego i to dla wybranej grupy pracowników, m.in: osób będących pracodawcami lub kierujących pracownikami, na przykład: kierowników, mistrzów i brygadzistów. Szkolenia online mogą także podjąć pracownicy inżynieryjno-techniczni (projektanci, konstruktorzy maszyn i urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji). Ponadto w szkoleniach bhp e-learning mogą brać udział pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy administracyjno-biurowi oraz ci, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook