Strona główna > Aktualności > Rodzaje umów o prace

Piątek,

Rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę zawierana jest w celu świadczenia pracy przez pracownika i wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę, w zamian za pracę pracownika. To zawsze umowa dwustronnie wiążąca i wzajemna. Oznacza to, że umowa o pracę wymaga od każdej ze stron świadczenia i otrzymywania świadczenia drugiej strony. Pracownik za wynagrodzenie zobowiązany jest świadczyć na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy pracę. Pracodawca natomiast w zamian za świadczoną przez pracownika pracę wypłaca mu wynagrodzenie i może wystawić świadectwo pracy. Do podstawowych rodzaj umów o pracę zalicza się umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, na okresy wykonywania określonej pracy oraz umowę na okres próbny.

Zatrudnianie pracowników w ramach umowy o pracę

Wymienione umowy o prace dzieli się na umowy bezterminowe i terminowe, które różnią się okresem, na jaki zatrudnia się pracownika. Bezterminowa umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony. Do umów terminowych wlicza się natomiast umowę zawartą na okres próbny, czas określony i na czas wykonywania określonej umowy o pracę.

Kadry i płace – dlaczego warto skorzystać z outsourcingu kadrowo – płacowego?

Prowadzenie obsługi kadrowej danej firmy to skomplikowane zadanie, które wymaga dużej wiedzy. Właśnie dlatego outsourcing kadrowo – płacowy (długoterminowa obsługa kadr i płac przedsiębiorstwa przez zewnętrzną firmę), to doskonałe rozwiązanie, które pozwala uniknąć ponoszenia części kosztów. Specjaliści sporządzają listy płac, dokumenty rozliczeniowe, przygotują dokumenty dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników i zajmą się wszystkimi czynnikami, które kryją się pod pojęciem „kadry i płace”

Sprawdż także kadry i płace Łódź

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook