Strona główna > Aktualności > Pracownicze Plany Kapitałowe

Środa,

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, powszechny system oszczędzania, który ma na celu gromadzenie przez jego uczestników środków w celu ich wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia. Wdrażanie tych planów rozpoczęto w 2019 r. Dziś składki na PPK może odprowadzać każda osoba zatrudniona, która objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w firmie, zatrudniającej przynajmniej jednego pracownika. Pracodawca, wdrażając opisywany system w swojej działalności, musi podpisać umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową oraz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionego.

Składki od pracownika i pracodawcy – jakie kwoty?

Oszczędności w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych są gromadzone z trzech źródeł. Dwa najważniejsze to pracownik i pracodawca. Naliczanie PPK bazuje na wysokości wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej. Comiesięczne składki od pracownika i pracodawcy wynoszą kolejno 2% i 1,5% wspomnianej kwoty przysługującego wynagrodzenia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by wymienione podmioty wpłacały według własnego uznania dodatkowe składki na PPK.

Trzecim źródłem kapitału w opisywanym systemie jest państwo. Dopłaca ono do danego planu 240 zł rocznie oraz przekazuje jednorazowo na rzecz każdego zapisanego pracownika wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.


Sprawdź naszą ofertę

Płace Łódź


Składki na PPK a wypłacanie środków

Cały kapitał zgromadzony przez pracownika w ramach PPK jest jego prywatną własnością i może być w określonej części w dowolnym momencie wypłacony z systemu. Środki te podlegają dziedziczeniu.

Warto wspomnieć, że w przypadku Pracowniczych Planów Kapitałowych obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych. Obejmuje on pracowników w wieku od 18 do 55 roku życia. Osoby starsze mogą samodzielnie złożyć wniosek o przystąpienie do programu, pod warunkiem, że nie przekraczają wieku 70 lat. Jeśli pracownik nie chce przystępować do PPK, musi przekazać pracodawcy deklarację o rezygnacji.

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook