Strona główna > Aktualności > Niepełnosprawny pracownik

Piątek,

Niepełnosprawny pracownik

Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności mają specjalne uprawnienia, przyznane przez Ustawę o rehabilitacji zawodowej i Kodeks Pracy. Dotyczą one wymiaru urlopu, czasu pracy i dostosowania stanowiska. Co pracodawca musi wiedzieć o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością?

Grupa niepełnosprawności a wymiar czasu pracy i urlopu

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością, bez względu na jej stopnień, mają prawo do wliczonej w czas pracy 15-minutowej przerwy na odpoczynek lub gimnastykę. Przywileje różnią się w zależności od stopnia orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą pracować nie dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu, poza godzinami nocnymi i nie w godzinach nadliczbowych.

W przypadku umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności czas pracy jest skrócony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, również bez nadgodzin i pracy w nocy. Ponadto przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym i znacznym może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego, zabiegów leczniczych oraz badań w wymiarze 21 dni roboczych z prawem do wynagrodzenia.

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Wyliczenie kwoty dofinansowania z PFRON nie jest łatwe i zależy między innymi od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

  • 1950 zł w przypadku znacznego,
  • 1200 zł umiarkowanego,
  • 450 zł lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Zatrudnienie osób z dodatkowymi schorzeniami może zwiększyć powyższe kwoty.

Sprawdż także kadry i płace Łódź

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook