Strona główna > Aktualności > Co to jest PIT-2 i kiedy się go składa?

Piątek,

Co to jest PIT-2 i kiedy się go składa?

Polski Ład w 2022 roku przyniósł szereg wątpliwości oraz niedopowiedzeń, związanych m.in. z rozliczaniem podatków. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów było (i często nadal jest) oświadczenie PIT-2. Nie do końca sprecyzowane przepisy wprowadziły zamieszanie w wielu zakładach pracy. Pojawiły się pytania: kto składa PIT-2, czym jest to oświadczenie, do kiedy należy je złożyć, jak wypełnić PIT-2, co można zyskać itp. Wyjaśniamy najważniejsze wątpliwości.

Oświadczenie PIT-2 czym jest i co warto o nim wiedzieć?

PIT-2 to oświadczenie pracownika, stosowane w przypadku obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dzięki niemu pracodawca jest upoważniony do odpowiedniego pomniejszenia zaliczki, co z kolei sprawia, że w kieszeni zatrudnionej osoby pozostaje więcej pieniędzy. Comiesięczna zaliczka na podatek dochodowy może zostać pomniejszona o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Od 1 lipca 2022 roku jest to 300 zł. Jak wyliczana jest ta kwota?

W 2022 r. znacznie podniesiono kwotę wolną od podatku – z 8000 zł do aż 30 000 zł. Dodatkowo w połowie tego roku obniżono stawkę podatku PIT dla osób, które rozliczają się w I progu podatkowym – z 17% do 12%. Te dane pozwalają wyliczyć kwotę zmniejszającą podatek, korzystając z prostego wzoru: 30 000 zł x 12% = 3 600 zł / 12 = 300 zł. Należy podkreślić, że z odpowiedniego pomniejszenia mogą skorzystać również osoby rozliczające się w II progu podatkowym, w którym stawka podatku nadal wynosi 32%.

Kto składa PIT-2 i komu należy przekazać oświadczenie?

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę składa PIT-2 u swojego pracodawcy. Najczęściej taka procedura realizowana jest poprzez dział kadr. Jeśli pracownik nie ma pewności, czy złożył już wcześniej takie oświadczenie, również może zapytać o to w kadrach lub sprawdzić na tzw. pasku płacowym (powinna być tam uwzględniona kwota zmniejszająca podatek – w poprzednich latach wynosiła ona 43,76 zł).

Warto podkreślić, że nie wszyscy pracownicy mogą złożyć PIT-2 i korzystać z aktualnego rozwiązania, wprowadzonego przez Polski Ład. Oświadczenia nie powinny składać osoby, które osiągają dochody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, otrzymują emeryturę lub rentę za pośrednictwem danego płatnika, lub świadczenia z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Często pada również pytanie o to, jak wypełnić PIT-2. Uzupełnienie oświadczenia nie jest skomplikowane. Można znaleźć je w Internecie na stronie podatki.gov.pl. W wydrukowanym dokumencie trzeba podać tylko podstawowe dane – PESEL podatnika, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę zakładu pracy. Podpisane oświadczenie składa się bezpośrednio u pracodawcy.

PIT-2 do kiedy należy złożyć, aby skorzystać z pomniejszenia zaliczki?

Kwestia terminów również budzi wiele wątpliwości w przypadku PIT-2. Do kiedy złożyć oświadczenie, by zaliczka na podatek dochodowy została odpowiednio pomniejszona? Nie ma jednego określonego terminu. Obecnie, dzięki nowelizacjom Polskiego Ładu, istnieje możliwość złożenia PIT-2 także w trakcie roku. Zaleca się dopilnowania tej formalności zaraz po rozpoczęciu pracy w danym miejscu, a jeszcze przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia. W takim przypadku płatnik będzie musiał uwzględnić pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał poprawnie wypełnione oświadczenie.

Zdarzają się również pytania o to, jak często powinno się składać PIT-2. Czy warto co roku przekazywać takie oświadczenie swojemu pracodawcy? Nie – w danej firmie wystarczy raz złożyć druk PIT-2, by czerpać korzyści z pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek w każdym kolejnym roku podatkowym. Nowe oświadczenie trzeba wypełnić tylko w przypadku zmiany pracy. Warto jednak pamiętać o tym, że jeśli dojdzie do istotnych zmian, mających wpływ na informacje zawarte w PIT-2, trzeba o nich niezwłocznie poinformować pracodawcę.

Własna działalność a PIT-2 – czy warto składać oświadczenie?

Opisaliśmy już jak złożyć PIT-2, czym jest to oświadczenie i kogo dotyczy. Łatwo dojść do wniosku, że z omawianego rozwiązania powinien skorzystać każdy, kto pracuje na podstawie umowy o pracę. Na koniec warto wyjaśnić, co zrobić w sytuacji, w której, oprócz etatu, rozpoczynamy własną działalność, a PIT-2 był już złożony u pracodawcy. W takim przypadku należy wycofać oświadczenie. Pomniejszenie zobowiązań podatkowych w prowadzonej działalności gospodarczej ma pierwszeństwo przed tego typu rozliczeniem w pracy na etacie. Przy czym trzeba zaznaczyć, że kwota zmniejszająca podatek może zostać odliczona wyłącznie w przypadku korzystania ze skali podatkowej (rozliczania się na zasadach ogólnych).

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook