Strona główna > Aktualności > Akta osobowe pracowników

Piątek,

Akta osobowe pracowników

Prowadzenie akt osobowych pracowników jest jednym z głównych obowiązków pracodawcy, którego realizacja jest sprawdzana przy okazji różnego rodzaju kontroli. Zresztą pracownik ma prawo oczekiwać, że jego akta będą prowadzone zgodnie z prawem. W końcu ich treść może mieć znaczenie chociażby przy ustalaniu prawa do świadczeń z ZUS. Dlatego dokumenty pracownicze są tak istotne. Jednocześnie warto pamiętać, że akta osobowe należy prowadzić według ściśle określonego wzoru.

Dokumentacja pracownicza

Teczki pracownicze podzielono na cztery części, oznaczone literami A,B,C,D. W pierwszej z nich zamieszcza się wszystkie dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie przez pracownika. Akta osobowe w części B zawierają dane dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. Część C teczki pracowniczej służy do gromadzenia wszystkich dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia, a więc np. wypowiedzenie umowy o pracę.

Natomiast w ostatniej części akta osobowe zawierają dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika różnego rodzaju odpowiedzialności, w tym porządkowej. Dokumenty zachowuje się w aktach w porządku chronologicznym, numerując je. W każdym razie sumienne prowadzenie akt osobowych przekłada się na bezpieczeństwo zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Pierwszy z nich może być dzięki temu pewny, że nie poniesienie sankcji na przekroczenie przepisów prawa. Pracownik zaś ma dzięki temu gwarancję pełnego udokumentowania przebiegu jest zatrudnienia w danym zakładzie.

Sprawdż także kadry i płace Łódź

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook